Søk om båtplass

Båtplass i Åstveitvågen Båtlag

Kjøp eller leie av båtplass tildeles etter ansiennitet ved hovedtildeling hvert år, søknadsfrist 1. februar.

Etter hovedtildeling kan leie av båtplass tildeles fortløpende dersom det finnes ledige plasser. For å søke båtplass må du være registrert medlem og betalt medlemskapet.

Søknadsskjema for tildeling av båtplass finner du her

Priser for båtlaget finner du her

Oversikt over hvem som skal disponere båtplassene for kommende sesong er klar etter 1.mars. Søkere som blir tilbudt plass får derfor kort frist for å akseptere tilbudet og foreta innbetaling. Dersom frist for aksept og innbetaling ikke overholdes, vil tilbudet gis til neste søker. Anmoder om at tildelt plass blir tatt i bruk umiddelbart etter tildeling, dersom den ikke blir tatt i bruk innen 1. mai, vennligst send info til Havnesjef.
Søkere som ikke har fått henvendelse om plass etter 1. mars, oppfordres til å ta kontakt med Havnesjefen. Vi vil gjøre vårt beste for at alle skal få en tilbakemelding uansett utfall, men ber om forståelse for at dette kan ta tid.

HUSK : Alle Leie forhold må det søkes om på nytt hver sesong. Dette gjelder også for lettbåter.

Unntak er leieplass i frittliggende bøyer og i kajakk stativ. Disse fornyes automatisk. Leie av bur i fjellhall fornyes så lenge man eier/leier båtplass.

I henhold til Havnereglementets §2 skal oppsigelse av båtplass skje skriftlig (epost) til havnesjef.avbl@no innen 1. februar. Oppgjør for salg av båtplass skjer fortløpende fra båtlaget når plassen er betalt av ny eier.
Vær obs på at du opprettholder ansienniteten og medlemsnummer ved å stå som passivt medlem.

Cookies (informasjonskapsler) hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, aksepterer du vår bruk av cookies.